Cursul Auto

1. PREZENTARE

CATEGORIA B

1. autovehiculul a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeste 3.500 Kg şi al căror număr de locuri pe scaune, în afara locului conducătorului, nu este mai mare de 8;

2. ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte  750 kg;

3. ansamblul de vehicule a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 4.250 kg. format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depăşeşte 750 kg.

2. CURSUL AUTO

CURSUL AUTO
Cursul pentru obţinerea permisului auto categoria B durează cel puţin 4 săptamâni, timp în care se efectuează 24 ore de pregătire teoretică şi 30 ore de pregătire practică (conducere auto) Pregătirea teoretică o precede pe cea practică.

Obligaţiile cursantului:
– să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;
– să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate şi caietul cursantulu;
– să respecte programa de învaţământ şi indicaţiile instructorului auto;
– să promoveze testele finale de absolvire a şcolii.
Locul de întâlnire cu instructorul auto pentru proba practică este de regulă SEDIUL SCOLII

3. TAXE SCOLARIZARE

Taxa de şcolarizare(inclusiv combustibilul) – 900 lei
Suma poate fi platită integral sau în RATE, prima rată fiind de minimum 100 lei. Tariful de şcolarizare va fi achitat integral până la efectuarea sedintei nr. 10 de pregatire practică

Plata se face în numerar la casieria şcolii

4. ÎNSCRIEREA LA CURSURI

Condiţii pentru înscriere:

– Carte (buletin) de identitate in original;

– Vârsta: 18 ani fără trei luni;

– Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art.24 alin.(6) din O.U.G. 195/2002, cu excepţia cazurilor când a întrunit una din situaţiile prevăzute la art.116 alin.(1).

Înscrierea la cursuri se face la sediul S.C. OTTO AUTO DRIVE S.R.L. după următorul program:

Luni – Vineri 08:00 – 20:00

Sâmbătă-Închis

Duminică-Închis

5. DOCUMENTE

 Dosarul pentru examen cuprinde:

– Fişa de şcolarizare eliberată de şcoală;

– Cerere de examinare;

– Cazier judiciar (cu menţiunea *examen auto*);

– Chitanţa ce reprezintă contravaloarea permisului de conducere plătita la D.R.P.C.I.V. , CEC BANK sau Trezorerie;

– Copii Xerox: carte de identitate, permis de conducere (dacă este cazul)

6. ÎNSCRIEREA LA EXAMEN

Pentru cursanţii care domiciliază sau au reşedinţa în municipiul Bucureşti/Ilfov, examinarea teoretica în vederea  obţinerii permisului de conducere se face la sediul  DRPCIV BUCURESTI/ILFOV  – Sos Pipera nr 49 sector 2.

Mijloace de transport:

Metrou : statia Aurel Vlaicu

RATB : autobuz – 112, 135

Tramvai : 5

Cursanţii care domiciliază în alte judeţe vor depune personal dosarul la SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR din judeţele respective.

7. EXAMENUL AUTO

Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică.
Proba teoretică se suţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 26 de întrebări. Timpul aferent rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 30 de minute. După cinci răspunsuri greşite, proba teoretică se opreşte automat. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 22 de întrebări rezolvate corect.
Proba practică constă în conducerea autoturismului în traseu.