Cursul Auto

1. PREZENTARE

CATEGORIA B

1. autovehiculul a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeste 3.500 Kg şi al căror număr de locuri pe scaune, în afara locului conducătorului, nu este mai mare de 8;

2. ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte  750 kg;

3. ansamblul de vehicule a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 4.250 kg. format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depăşeşte 750 kg.

2. CURSUL AUTO

CURSUL AUTO
Cursul pentru obţinerea permisului auto categoria B durează cel puţin 4 săptamâni, timp în care se efectuează 24 ore de pregătire teoretică şi 30 ore de pregătire practică (conducere auto) Pregătirea teoretică o precede pe cea practică.

Obligaţiile cursantului:
– să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;
– să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate şi caietul cursantulu;
– să respecte programa de învaţământ şi indicaţiile instructorului auto;
– să promoveze testele finale de absolvire a şcolii.
Locul de întâlnire cu instructorul auto pentru proba practică este de regulă SEDIUL SCOLII

3. TAXE SCOLARIZARE

Taxa de şcolarizare (inclusiv combustibilul) 1200 Ron .
Suma poate fi platită integral sau în 4 RATE, prima rată fiind de minimum   300 Ron. Tariful de şcolarizare va fi achitat integral până la efectuarea sedintei nr. 5 de pregatire practică

Plata se poate face în numerar, card sau ordin de plata !

4. ÎNSCRIEREA LA CURSURI

Condiţii pentru înscriere:

– Carte (buletin) de identitate in original;

– Adeverinta medicala eliberata de Medicul de Familie;

– Analize medicale, aviz psihologic;

– Vârsta minima: 18 ani fără trei luni;

– Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art.24 alin.(6) din O.U.G. 195/2002, cu excepţia cazurilor când a întrunit una din situaţiile prevăzute la art.116 alin.(1).

Înscrierea la cursuri se face la sediul S.C. OTTO AUTO DRIVE S.R.L. după următorul program:

Luni – Vineri 08:00 – 20:00

Sâmbătă-Închis

Duminică-Închis

5. DOCUMENTE

 Dosarul pentru examen cuprinde:

– Fişa de şcolarizare eliberată de şcoală;

– Cerere de examinare;

– Cazier judiciar (cu menţiunea *examen auto*);

– Chitanţa ce reprezintă contravaloarea permisului de conducere plătita la D.R.P.C.I.V. , CEC BANK sau Trezorerie;

– Copii Xerox: carte de identitate, permis de conducere (dacă este cazul)

6. ÎNSCRIEREA LA EXAMEN

Pentru cursanţii care domiciliază sau au reşedinţa în municipiul Bucureşti/Ilfov, examinarea teoretica în vederea  obţinerii permisului de conducere se face la sediul  DRPCIV BUCURESTI/ILFOV  – Sos Pipera nr 49 sector 2.

Mijloace de transport:

Metrou : statia Aurel Vlaicu

RATB : autobuz – 112, 135

Tramvai : 5

Cursanţii care domiciliază în alte judeţe vor depune personal dosarul la SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR din judeţele respective.

7. EXAMENUL AUTO

Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică.
Proba teoretică se suţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 26 de întrebări. Timpul aferent rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 30 de minute. După cinci răspunsuri greşite, proba teoretică se opreşte automat. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 22 de întrebări rezolvate corect.
Proba practică constă în conducerea autoturismului în traseu.